Week 9 Releases July 8-14

July 8 Robert Hansen – 130A Cayden Crisp (Jr) – 642, 830, 10A Aaron Crisp – 906, 10A Devon Peduzzi (Jr) – 140, 210P Andrew Peduzzi – 245P July 9 Cayden Crisp (Jr) – 650, 812, 1033A Aaron Crisp – 724, 920A Robert Hansen – 730, 820 10P Ryan Murray…

Continue reading

Week 8 Releases July 1-7

July 1 Debbie Miller – 824, 855A Bill Miller – 920A Collin Feinberg – 945A Robert Hansen – 5, 525, 6, 715P Nicholas Stadtler (Jr) – 627P Roger Crank – 833P Ryan Murray – 920P July 2 Jacob Crue – 1A Cayden Crisp (Jr) – 750A Robert Hansen – 730,…

Continue reading