Week – 10 July 14th-20th

Jul 14th Alyssa Crisp (Jr) – 620, 715A Jul 15th James Roehm – 905A Jul 16th James Roehm – 415, 604, 630A Jul 17th James Roehm – 555A Angie Rudisill – 825P Jul 18th James Roehm – 150, 620A Jul 19th None Reported Jul 20th None Reported DONE!

Continue reading